Doç. Dr. ÇİĞDEM VATANSEVER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. ÇİĞDEM VATANSEVER

T: (0282) 250 2806

M cvatansever@nku.edu.tr

W cvatansever.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ana Bilim Dalı:İnsan Kaynakları Yönetimi
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNG. İŞLETME, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNG. İŞLETME, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Öğrenim Yılları: 1994
Tez:
Lisans
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PSİKOLOJİ
Öğrenim Yılları: 1990
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
2013-
Bölüm Başkan Yrd. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
2013-
Bologna Koordinatörü İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2011-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. VATANSEVER Ç., Karamaraş S., Power of person-job fit: emotional labour for salespeople and its relation to job satisfaction, Int. J. Work Organisation and Emotion, vol. 8, 2017.
Özgün Makale SCOPUS , Academic One File, ASAP
2. VATANSEVER Ç., ARUN K., What color is the green enterprenurship in Turkey?, Journal of Entreprenurship in Emerging Economies, vol. 8, 2016.
Özgün Makale Cabell´s Directory, Proquest, INSPEC
3. VATANSEVER Ç., YILMAZ N., İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Görünen Yüzü: Fortune 500 İşletmeleri Web İçerik Analizi, İş, Güç ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol. 17, pp. 210-236, 2015.
Özgün Makale ULAKBİM Sosyal Bilimler, Ebsco SOCINDEX Sociological Abstract Index Islamicus Worldwide Political Science Abstracts Erişim Linki
4. VATANSEVER Ç., ÇALIŞKAN S., IŞIK İ., Bir Dünya Şirketinin Türkiye’deki Çalışanlarına Göre Çeşitliliklerin Yönetimi: Gömülü Kuram Analiziyle Modelleme, Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol. 12, pp. 29-62, 2015.
Özgün Makale EBSCO, TUBITAK
5. VATANSEVER Ç., Risk Değerlendirme’de Yeni Bir Boyut: Psikososyal Tehlike ve Riskler, Çalışma ve Toplum, vol. 40, pp. 119-138, 2014.
Özgün Makale TUBITAK ULAKBIM, Sociological Abstract, EBSCO, INDEX-Copernicus, ASOS INDEX
6. VATANSEVER Ç., Türkiye’de Bir Yetkinlik Olarak Girişimcilik, Balkan Journal of Social Sciences, vol. 1, pp. 125-136, 2012.
Özgün Makale EBSCO, DOAJ, Arastirmax Erişim Linki
7. TOZKOPARAN G., VATANSEVER Ç., Farklılıkların Yönetimi : İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Farklılık Algısı Üzerine Bir Odak Grup Çalışması, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 11, pp. 89-109, 2011.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM, IBSS EBSCO, EconLit, ASOS Index
8. SUNGUR E., VATANSEVER Ç., ALİ RIZA T., İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Etkili Eğitim Tasarımı ve Eğitim Etkinliğini Değerlendirme, Mühendis ve Makina, vol. 50, pp. 10-22, 2009.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. VATANSEVER Ç., Bir oto-biyografi üzerinden otantik liderliği yorumlamak: Turgut Uzer’in Olymp ve Faniler kitabı, Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt 2, ss. 43-68, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Vatansever, Çiğdem. Risk Değerlendirme’de Yeni Bir Boyut: Psikososyal Tehlike ve Riskler, Çalışma ve Toplum Dergisi, cilt 40, 2013.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
2. , Vatansever, Çiğdem . Türkiye’de Bir Yetkinlik Olarak Girişimcilik, Balkan Journal of Social Sciences, cilt 2, 2012.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
3. , Tozkoparan, Güler ve Vatansever, Çiğdem . Farklılıkların Yönetimi : İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Farklılık Algısı Üzerine Bir Odak Grup Çalışması, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt 20, 2011.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
4. , Sungur, Elif; Vatansever, Çiğdem ve Tiryaki, Ali Rıza. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Etkili Eğitim Tasarımı ve Eğitim Etkinliğini Değerlendirme, Mühendis ve Makina, cilt 50, 2009.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. VATANSEVER Ç., Handbook of Research on Technology Adoption, Social Policy, and Global Integration, Bölüm: Psychological Health at Work: A Turkish Case in Service Industry, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Khosrow-Pour, Mehdi, 2017.
Bilimsel Kitap
2. VATANSEVER Ç., Yönetim ve Organizasyon Kuramları, Bölüm: Rol Kuramı, Yayın Yeri: Nobel, Editör: Polat Mustafa, Arun, Korhan, 2016.
Kitap Tercümesi
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KILIÇ N., VATANSEVER Ç., Değerli İnsana "Değer"li Çalışmalar, Bölüm: Çalışanların “Yeşil” Tutum ve Davranışları ile Yaşam Değerleri İlişkisi, Yayın Yeri: Nobel, Editör: Tülay Turgut, Murat Çinko, 2017.
Bilimsel Kitap
2. GEYİK E. Ü., VATANSEVER Ç., ARUN K., TRAKYA BÖLGESİNDE ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ, Bölüm: TRAKYA BÖLGESİNDE ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları, Editör: Prof.Dr. Ensar NİŞANCI Doç.Dr. Ümit İZMEN Doç.Dr. Seda H. BOSTANCI, 2017.
Bilimsel Kitap
3. VATANSEVER Ç., Empati - Kuramdan Uygulamaya, Bölüm: Yönetimde ve Çalışma Ortamında Empati: Empatik Liderler, Yayın Yeri: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Editör: Çelik, Aysın, 2014.
Bilimsel Kitap
4. VATANSEVER Ç., Testi Kırılmadan: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Önleyici Yaklaşım, Bölüm: İSG’de Koruyucu Önleyici Yaklaşım, Yayın Yeri: ARTI Yayınları, Editör: Vatansever, Çiğdem, 2013.
Bilimsel Kitap
5. VATANSEVER Ç., Testi Kırılmadan: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Önleyici Yaklaşım, Bölüm: Endüstri-Örgüt Psikolojisi’nde İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Çalışmalar, Yayın Yeri: ARTI Yayınları, Editör: Vatansever, Çiğdem, 2013.
Bilimsel Kitap
6. , Vatansever, Çiğdem, Yayın Yeri: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2013.
7. VATANSEVER Ç., Kurumlarda İyilik de Var, Bölüm: İş ve iş dışı yaşam dengesi, Yayın Yeri: Nobel, Editör: İslamoğlu, Güler, 2011.
Bilimsel Kitap
8. , Vatansever, Çiğdem, Yayın Yeri: Artı Yayınları, İstanbul. , 2011.
9. , Vatansever, Çiğdem, Yayın Yeri: Artı Yayınları, İstanbul. , 2011.
10. , Vatansever, Çiğdem, Yayın Yeri: Turhan Yayınevi, Ankara, 2010.
11. , Vatansever, Çiğdem , Yayın Yeri: Nobel Yayıncılık, İstanbul. , 2010.
12. VATANSEVER Ç., Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, Bölüm: İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Çalışan Sağlığı, Güvenliği ve Esenliği, Yayın Yeri: Turhan Kitabevi, Editör: Yelboğa, Atilla, 2010.
Bilimsel Kitap
13. , Köksal, F., Kurt, A., Anıldı, T., Mungan, E., Çalkılıç, Ç., ve Vatansever, Ç., Yayın Yeri: Boğaziçi Üniversitesi, 1990.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. VATANSEVER Ç., Yönetimin Güvenli Çalışmaya Etkisi, InternationalMetallurgy and MaterialsCongress (29.09.2016-).
Özet bildiri
2. Sümbüloğlu İ., VATANSEVER Ç., IŞIK İ., İş Yeri Psikologlarının Koruyucu Psikolojik Sağlık Çalışmalarındaki Rolleri, 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı (08.05.2016-11.05.2016).
Tam metin bildiri
3. VATANSEVER Ç., İşyeri Hekimlerinin Gözünden Psikososyal Tehlike ve Riskler, VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı (05.05.2014-07.05.2014).
Sözlü Bildiri
4. VATANSEVER Ç., IŞIK İ., Management commitment to health & safety: Communication and social environment as determinants, EAWOP European Work & Occupational Psychology Congress (22.05.2013-25.05.2013).
Sözlü Bildiri
5. , (01.01.2013-).
Tam metin bildiri
6. IŞIK İ., VATANSEVER Ç., KILIÇ N., SUNGUR E., Evaluating And Modeling Job Safety Culture, 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı (11.09.2011-15.09.2011).
Poster
7. , .
Özet bildiri
8. , .
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. VATANSEVER Ç., ÇALIŞKAN S., Genç Mentorluk Uygulaması ve Liderlik Gelişimine Olan Katkıs, 3. Örgütsel Davranış Kongresi (06.11.2015-07.11.2015).
Tam metin bildiri
2. VATANSEVER Ç., ÇALIŞKAN S., İnsan Kaynakları Yönetimi’nde Cesur Bir Uygulama: "Genç" Mentorluk, 23. Yönetim ve Organizasyon Kongresi (15.05.2015-17.05.2015).
Tam metin bildiri
3. VATANSEVER Ç., ÇALIŞKAN S., İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ’NDE CESUR BİR UYGULAMA: “GENÇ” MENTORLUK, 23. Yönetim ve Organizasyon Kongresi (14.05.2015-16.05.2015).
Tam metin bildiri
4. VATANSEVER Ç., BANU A. Ş., Dış Kapının Önü: Güvenlik Görevlileri Psikososyal Sağlık Taraması., 8. MMO Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi (16.04.2015-18.04.2015).
Poster
5. VATANSEVER Ç., Kazova İşçileri: Nasıl Çalıştılar, Niye Direndiler, İst. MMO 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu (14.11.2014-15.11.2014).
Tam metin bildiri
6. VATANSEVER Ç., Bir Oto-Biyografi Üzerinden Otantik Liderlik Analizi: Turgut Uzer’in Olymp ve Faniler kitabı, 2. Örgütsel Davranış Kongresi (06.11.2014-08.11.2014).
Tam metin bildiri
7. KILIÇ N., VATANSEVER Ç., IŞIK İ., Farklı liderlik tarzları güvenlik iklimini nasıl etkiliyor?, 2. Örgütsel Davranış Kongresi (06.11.2014-08.11.2014).
Tam metin bildiri
8. VATANSEVER Ç., YILMAZ N., İnsan Kaynakları Yönetimi’nin Görünen Yüzü, 22. Yönetim ve Organizasyon Kongresi (22.05.2014-24.05.2014).
Tam metin bildiri
9. VATANSEVER Ç., Yönetim, Yönetimin İletişimi ve Çalışanların Esenliği, Maltepe Üni. Sağlık ve Güvenlik İletişimi Sempozyumu (30.04.2014-02.05.2014).
Tam metin bildiri
10. VATANSEVER Ç., GÜLSEVİL Ö., Risk Değerlendirme’de Yeni Bir Boyut: Psikososyal Riskler, İst. MMO İşçi Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu (15.02.2013-16.05.2015).
Tam metin bildiri
11. VATANSEVER Ç., Kişilik Özellikleri ve Yetkinlikler Açısından Girişimci Liderlik, 3. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu (21.10.2011-22.10.2011).
Tam metin bildiri
12. VATANSEVER Ç., İş ve iş dışı yaşam dengesinin bireysel yön, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi (15.04.2010-18.05.2013).
Sözlü Bildiri
13. SUNGUR E., VATANSEVER Ç., ÇİMEN F., Güvenlik Kültürünün Oluşturulmasında İSG Yönetimi Uygulamaları, MESKA 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu (23.10.2009-25.10.2009).
Sözlü Bildiri
14. KILIÇ N., VATANSEVER Ç., Trafik Güvenliği İş Güvenliğine Dahil mi?, MESKA 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu (23.10.2009-25.10.2009).
Sözlü Bildiri
15. TOZKOPARAN G., VATANSEVER Ç., Farklılıkların Yönetimi : İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Farklılık Algısı Üzerine Bir Odak Grup Çalışması, 17. Yönetim ve Organizasyon Kongresi (21.05.2009-23.05.2009).
Tam metin bildiri
16. SUNGUR E., VATANSEVER Ç., ALİ RIZA T., İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Etkili Eğitim Tasarımı ve Eğitim Etkinliğini Değerlendirme, 5. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi (16.04.2009-18.04.2009).
Tam metin bildiri
17. VATANSEVER Ç., ALİ RIZA T., Yönetici ve Çalışanların Güvenli Davranışları., 1. Çalışma İlişkileri Kongresi (06.11.2008-08.11.2008).
Tam metin bildiri
18. VATANSEVER Ç., İş ve iş dışı yaşam dengesi ve Kuruma Bağlılık İlişkisi, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi (05.09.2008-06.09.2008).
Sözlü Bildiri
19. , .
Özet bildiri
20. , .
Özet bildiri
21. , .
Özet bildiri
22. , .
Özet bildiri
23. , .
Tam metin bildiri
24. , .
Tam metin bildiri
25. , .
Tam metin bildiri
26. , .
Tam metin bildiri
27. , .
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Balkan Journal of Social Sciences, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi (01.07.2013).
Uluslararası Dergi EBSCO, ASOS, DOAJ, Arastirmax Erişim Linki
2. Testi Kırılmadan: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Önleyici Yaklaşım, Yayın Yeri: ARTI Yayınları.
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Humanitas, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Humanitas, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO, MLA,, ASOS, EE, TEİ, Arastirmax